Regler för deltagande i FreeStyle Danstävlingen DANCE ATTACK.

VILKA FÅR DELTAGA ?
-Tävlingen är öppen för både killar och tjejer, som tävlar i gemensam klass.
-För deltagare under 16 år, gäller enskild prövning av deltagande.
-Deltagare under 18 år skall ha skriftligt godkännande från målsman.
-Endast solodans, EJ fler än den tävlande på scenen under solonumret.

ANMÄLAN TILL TÄVLINGEN :
-Anmälan till deltävling skall ske via e-mail eller brev till arrangören,
adress som nedan, eller per telefon till Maria Karlsson, 0707 - 49 49 00.
-Ring gärna i förväg och ställ de frågor du vill ha besvarade innan du beslutar dig.

REGLER FÖR DITT FRAMTRÄDANDE:
Längd på framträdandet:
-Ditt soloframträdande skall vara mellan 90 sekunder och två minuter långt, inkl. intro.
Är musiken längre, kommer den att tonas ned efter 2 minuter, med risk att din avslutning blir osynkad. Respektera max-gränsen, tack.
Musik till framträdandet:
-Du skall medföra din musik-mix inspelad på CD eller MD ( ej kassett )
-Musiken får ej innehålla text/sång som kan uppfattas som stötande.
Exempel på sådant ej tillåtet material är könsord, svordomar, nedsättande tillmälen riktat mot kvinnor, raser, religion eller andra grupper.
Skulle vi upptäcka sådant material i din musikmix, måste du antingen göra om den i tid till ditt framträdande, eller ersätta den med av ledningen förinspelad musik.
Om du ej godkänner sådan, kan du tyvärr ej deltaga.
Dansstilar :
-Du kan med fördel blanda damsstilar , som exempelvis StreetFunk, Breakdance, Showdance, Disco, Hip-Hop, Pop-Lock, StreetDance m.m.
-Inget framförande som kan associeras till Strip-Tease eller liknande får genomföras,
detta resulterar i omedelbar diskvalifikation och uteslutande.

Klädsel:
Som klädsel kan fritt väljas tröja, byxa, kjol eller liknande, dock ej så lättklätt att
det kan tolkas som stötande. Medtag flera alternativ om du är osäker.
Tävlinsledningens beslut kan ej överklagas, så fråga i förväg om du är osäker.
Klädsel bedöms ej, inga extrapoäng för ”flashig” klädsel.

Accessoirer och Props:
-Accessoirer och fasta eller lösa props är generellt ej tillåtna.
Undantag kan godkännas, dock endast om förfrågan gonkänts minst en vecka före tävlingsdatum.
Endast dansaren och de angivna kläderna skall annars finnas på scenen.

Akrobatik:
-Akrobatik är fullt tillåtet, i mån av scenutrymme. (Testa scenen)

Tävlinsmomenten:
1. Solo-Dance
-I soloframträdandet, är det endast en tävlande åt gången på scenen,
så att juryn till fullo kan koncentrera sig på den aktuelle deltagaren.
2. Omvänd startordning , 20 sekunder per deltagare.
Detta för att jury och publik lättare skall kunna komma ihåg "vem som var vem".
Bägge moment räknas in i den sammanlagda bedömningen till vem / vilka som går vidare till ”Battle-Off”.
3.Battle: De 8 deltagare som juryn finner mest kvalificerade att gå vidare, lottas mot varandra två och två. De ”battlar” till musik som väljs av DJ eller arrangören. Tid bestäms på plats.
Juryn utser en vinnare i varje ”Battle” och efter ytterligare en omgång kvarstår två finalister.
Dessa två gör upp om 1:a och 2:a placeringen. Övriga pltsplaceras ej.

Juryn:
-Juryns sammansättning kommer att variera från ort till ort, beroende på tillgänglighet.
Utgångsläget är att juryns majoritet skall bestå av danskunniga och dansbranchanslutna ledamöter, samt av medlem från Sveriges Dans Pedagogers Riksförbund.
-Varje jurymedlem signerar sitt protokoll, och samtliga protokoöö finns tillgängliga för de tävlande direkt efter respektive tävlings avslut.

Bedömningskriterier:
-Teknik, Timing, Sync / Taktkänsla, Akuratess, Variation, Stage Presence,
är välkända nyckelord i bedömningen.
-Detaljer som kan motivera poängavdrag kan vara: enformigt upprepande av samma rörelser, otydliga rörelser, otakt till musiken, obeslutsamhet, tidsöverdrag.

Övrigt:
-Som deltagare i Dance Attack godkänner du automatiskt att foto- och videoupptagningar av deltävlingar, Sverigefinal, och omkringarrangemang
där du ingår, fritt från ersättning får användas av arrangören och till tävlingen knutna företag, samt av media för referering av Dance Attack.
-Samma gäller om du vinner finalen, eller placerar dig så att arrangören vill använda dig som ”front-face” på kommande reklamposters / flyers och videos för tävlingen.
Detta är att beteckna som en ”Release Form” i detta hänseende.
-Vinnarens pris på SEK 5.000:- är i seniorklassens final, dit även bästa junior går.
-Olämpligt uppträdande eller oförmåga att efterkomma tävlingsledningens instruktioner kan resultera i varning eller uteslutande från tävlingen, varvid den tävlande ej kan begära kompensation eller ersättning för utlägg.

Lycka Till !

Du når oss arrangörer på
Dance Attack, c/o ORTVIK , Garvargatan 5, 2 tr vä , 112 21 Sthlm
Tel: 08-652 95 95, 0703-019 140, e-mail : ortvik@ortvik.com

Tekniska frågor och anmälan, gärna direkt till Andreas Derblom
på 0709-18 44 66